BRA ATT VETA

BRA ATT VETA

ROT-AVDRAG

 • Rotavdrag innebär att du får skatteavdrag på arbetskostnaden om du renoverar, bygger om eller bygger till din bostad (villa, bostadsrätt, fritidshus eller radhus).


 • Skatteavdraget är 30 % av arbetskostnaden med ett maxbelopp på 50 000 kr per år. Om ni är två ägare till fastigheten har ni möjlighet att få 2 x 50 000 kr för fastigheten.


 • Tänk på att för att kunna nyttja rotavdraget behöver du ha betalat lika mycket i inkomstskatt.


 • För att få fullt rotavdrag behöver arbetskostnaden uppgå till 167 000 kr.


 • Tänk på att om du utnyttjat rutavdraget minskar rotavdraget med samma summa. ROT- och RUT är alltså tillsammans 50 000 kr per år.


 • För att veta mer om rotavdraget och vilka arbeten man kan nyttja det till, gå in på Skatteverkets hemsida.

BYGGHERRENS ANSVAR

 • När en villa eller något annat ska byggas, byggas om, renoveras eller repareras så gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3)


 

 • Reglerna gäller både vid mindre underhållsarbeten och större arbeten som renoveringar, markarbeten och installationer på din fastighet.


 • Som byggherre har du ansvar för arbetsmiljön för dem som arbetar åt dig. Ansvaret innebär att det ska vara en god arbetsmiljö på byggarbetsplatsen så att det inte uppstår några arbetsmiljöproblem.


 • Om du som privatperson låter HTbygg utföra hela bygget åt dig så övertar vi automatiskt arbetsmiljöansvaret. (Det är andra regler som gäller vid arbeten åt företag och organisationer.)


 • Om du istället själv vill köpa in olika entreprenörer till bygg, VVS, el etc är det fortfarande du som byggherre som har arbetsmiljö-ansvaret.


 • Arbetsmiljöverket har tagit fram en bra broschyr som beskriver arbetsmiljöansvar vid byggnads- och anläggningsarbeten för privatpersoner, länk finner du nederst på sidan.


PLAN- OCH BYGGLAGEN

 • Varje bygg-, rivning- och markåtgärd som utförs eller som någon annan utför åt dig, är du som byggherre, huvudansvarig för.


 • Alla åtgärder ska ske i enlighet med de lagar och förordningar som gäller. Om åtgärden är lov- eller anmälningspliktig, ska du se till att alla kontroller utförs enligt den kontrollplan som kommunen fastställer i startbeskedet. Som byggherre måste du alltså ha bra koll.


 • Du kan ta hjälp av andra till exempel kontrollansvarig men det är du som är ansvarig och ska se till att alla krav blir kontrollerade och uppfyllda. Detta gäller alltså oavsett vilken form av entreprenad som används.


 • Nederst finner du länk till Boverkets hemsida

Verkar det krångligt?


Fråga oss, vi hjälper dig på vägen. 

Organisationsnummer

556920-4190

Godkänd för F-skatt